چگونه محاسبه زمان تکمیل در فرآیند تولید

دانستن زمان TAKT یا زمان تکمیل به شما کمک می کند تا فرایند تحویل خدمات و فرآیند/نتیجه نرم افزار را برآورد کنید.

این می تواند به شما در دستیابی به یک جریان پیوسته و مداوم تولید ، از بین بردن دور ریزهای تولید بیش از حد ، تولید مطابق با تقاضای واقعی مشتریان و ایجاد دستورالعمل های کاری استاندارد برای افزایش کیفیت و کارایی کمک کند. مهمتر از همه ، زمان تکمیل شما را قادر به تعیین زمان واقعی برای تولید میکند که نشان می دهد کارکنان دقیقا کجا تمرکز تلاش خود را برای خروجی بگذارند. برای محاسبه زمان تکمیل ، به سادگی زمان در دسترس خود را به نرخ تقاضای مشتری تقسیم کنید.

 

1. میزان تقاضای خود  را محاسبه کنید

آنچه مشتریان شما معمولا هر روز/هفته/ماه را میخواهند.

چگونه محاسبه زمان تکمیل در فرآیند تولید

 

2. زمان در دسترس خود را محاسبه کنید

با کسر زمان استراحت خود یا زمان ملاقات

چگونه محاسبه زمان تکمیل در فرآیند تولید

 

3. زمان تکمیل خود را محاسبه کنید

زمان موجود/تقاضا

چگونه محاسبه زمان تکمیل در فرآیند تولید

 

4. زمان چرخه خود را در برابر زمان تکمیل با استفاده از هر نموداری مقایسه کنید

پیشنهاد ما نمودار ستونی است

چگونه محاسبه زمان تکمیل در فرآیند تولید

 

5. نقشه جریان ارزش را ترسیم کنید و در هر مرحله فعالیت می توانید زمان تکمیل را محاسبه کنید

چگونه محاسبه زمان تکمیل در فرآیند تولید

 

اطلاعات مفید

• زمان تکمیل سرعت تولید (به عنوان مثال در ساخت یک قطعه در هر دقیقه) است که تولید را با تقاضای مشتری تراز می کند.

• به زبان ساده ، سرعت مورد نياز برای تهيه محصول براي برآورده کردن تقاضاي مشتري است.

محاسبه زمان تکمیل= زمان در دسترس/تقاضای مشتری. به عنوان مثال اگر مشتری نیاز به 100 لامپ در روز داشته باشد ، زمان  تکمیل 8 ساعت/100 است

• 8 ساعت کار در روز کاری 9 ساعته شما با حذف تعطیلات ، جلسات و غیره است.

• این به معنی است که هر لامپ در 4.8 دقیقه تکمیل می شود.

 

 

 

به اشتراک بگذارید