پنج مسئله حقوقی معمول در تجارت بخش اول

به عنوان صاحب یک کسب و کار کوچک ، خطر مسائل حقوقی نیز باید در اولویت های شما باشد. دردسرهای قانونی، به ویژه در امریکا می تواند با ریسک شدید همراه بوده و آسیب برساند.

در اینجا برخی از رایج ترین مسائل قانونی که در مورد کسب و کارهای کوچک در آمریکا مطرح می شود، آورده ایم.

 

 

کارمندان ناراضی

به عنوان یک صاحب کسب و کار اینترنتی، این یکی از شایع ترین مشکلات قانونی خواهد بود. در آمریكا، كاركنان حقوق بسیار بیشتری نسبت به سایر كشورها، به صورت اتحادیه ها و اخراج های غیر قانونی دارند. اگر یک کارمند غیرفعال را اخراج کنید، مطمئن شوید که اسناد و مدارک به دقت نوشته شده توسط یک وکیل پس از خاتمه دادن کار برای ایجاد شرایط شفاف نوشته شده اند. اجازه دادن به یک کارمند بدون هیچ گونه فرم خاتمه کار نهایی، درب را برای اقدامات قانونی باز می کند.

 

موارد تبعیض / آزار و اذیت

عواقب قانونی تبعیض های جنسی، قومی، سنی و غیره می تواند باعث مشکلات جدی شما در شرکت شما شود. اطمینان حاصل کنید که منابع انسانی و بخش حقوقی شما به خوبی بتوانند این مسائل را حل کنند. در طول فرایند استخدام، تمام رزومه متقاضیان را مطالعه کنید تا شایسته ترین افراد را بدون در نظر گرفتن جنس، قومیت یا سن استخدام کنید.

جلسات منظم برای نظارت بر روابط همکاران و اطمینان از این که تبعیض در مقیاس کوچک بین جلسات اداری و یا تاثیر تصمیمات مديران متوسط و پایین وجود ندارد برگزار کنید.

آزار و اذیت - جنسی، نژادپرستی یا غیره - می تواند یک مشکل جدی در یک محل کار با کارگران از زمینه های مختلف قومی و مذهبی و طبقات اجتماعی باشد. ملاقات های منظم و مصاحبه با کارکنان به مدیرانتان اجازه می دهد تا این جرائم را به پلیس بسپارند، که باید سریعا مجرمین از کار حذف شوند.

قربانیان آزار و اذیت رسانه ها را جذب می کنند که می تواند تصویر عمومی شرکت شما را و بودجه قانونی شما را از بین ببرد.

 

مسائل مهاجرت

شما باید اطمینان حاصل کنید که تمام کارکنان شرکت شما می توانند به صورت قانونی در ایالات متحده کار کنند. پس زمینه کارکنان شرکت خود را ، برای شناسایی مهاجران غیر قانونی با اسناد جعلی چک کنید. ممیزی های مهاجرتی غافلگیر کننده می تواند یک شرکت را فلج کند، در صورتی که متوجه شوند که از نیروی کار غیر قانونی استفاده می کند.
 

 

به اشتراک بگذارید