قدم دوم در راه اندازی کسب و کار اینترنتی

مشخص کنید چه محصول یا خدمتی می خواهید ارایه دهید

برپایه نیازی که در قدم اول شناسایی کردید و نحوه پاسخگویی به آن، محصولات و خدماتی که می خواهید ارایه دهید را انتخاب کنید و نحوه بدست آوردن (تولید، خرید و یا …) آنها را برای خود مشخص کنید ، اینجاست که باید نشان دهید
که محصول شما تا چه اندازه منحصر به فرد بوده و می تواند در جذب مشتری به موفقیت برسد.
ابتدا مشخص نمایید که چه چیزی می خواهید ارائه دهید: محصول، خدمت یا فرآیند. دوم، آن را معرفی
کنید و سوم، دلایل اهمیت، منحصر به فرد بودن و مزیت استفاده از آن را بیان کنید و بگویید که چرا با سایر
محصولات یا خدمات احتمالاً مشابه متمایز است و نحو ه ی کار آن را با کمک ابزار مختلف (جدول و نقشه
و...)نشاندهید.
در این بخش با توجه به نوع خدمت یا محصول مورد نظرتان، می توانید وارد جزئیات فنی پیشنهاد خود
شوید

به اشتراک بگذارید