انتخاب نام مناسب برای دامنه

۵ روش بسیار تاثیر گذار در انتخاب نام دامنه وجود دارد که با استفاده از این نکات می توانید بهترین نام دامنه را برای خود انتخاب کنید. در انتخاب نام دامنه شما می بایست ابتدا سئوالات زیر را از خود بپرسید.

آیا می خواهم دامنه ی من در مورد شرکت، سازمان، تجارت و یا شخص خودم باشد و سخن بگوید؟

آیا به یک دامنه ی خاص نیاز دارم که خودش را از سایر دامنه ها متمایز نماید ؟

آیا می خواهم که دامنه ی من بطور واضح و گویا موضوعی را توصیف و شرح دهد ؟

آیا دامنه ی من می بایست معرف نوع فعالیت باشد ؟

آیا دامنه ی من می بایست معرف کشور خاصی باشد ؟

موارد زیر را در نظر بگیرید:

جذاب باشد

گویا باشد

کوتاه باشد

ماندگار و قابل حفظ باشد

حدالامکان از - در آن استفاده نشود

شرایط و قوانین ثبت را در نظر بگیرید:

نام دامنه ی مورد نظر شما نباید محتوی Trademark و برند ثبت شده ی شرکت دیگری باشد.

ثبت تمامی پسوند ها برای عموم آزاد نیست و برخی شرایط و قوانین خاصی دارند.

برخی از پسوند ها شرایط خاصی برای نام های دامنه دارند.

هزینه ی ثبت و تمدید تمامی پسوند ها یکسان نمی باشد.

بر اساس موارد فوق شما می بایست نام ای انتخاب نمایید که بتواند بیشترین میزان فاکتور های فوق را پاس نماید.
 

 

به اشتراک بگذارید