آشنایی با پروتکل ارسال ایمیل smtp simple mail transfer protocol

SMTP یا (Simple Mail Transfer Protocol) یکی از پروتکل های TCP/IP برای ارسال و دریافت ایمیل های الکترونیکی یا ایمیل است. این پروتکل به دلیل محدودیت هایی در نگهداری ایمیل ها، معمولا با پروتکل های POP3 یا (post office protocol3) یا (internet message access protocol) IMAP استفاده می شود.
SMTP
برای کاربران امکان ذخیره ایمیل ها را روی یک سرور یا دانلود آنها را از سرور فراهم می کند. در حقیقت می توان گفت، SMTP برای ارسال ایمیل ها و POP3 یا IMAP برای دریافت ایمیل ها به کار می روند.
SMTP
معمولا از پورت ۲۵ برای ارسال ایمیل ها استفاده می کند. POP3 رایج ترین پروتکل استاندارد برای دریافت ایمیل ها به شمار می رود که از پورت ۱۱۰ برای دریافت ایمیل استفاده می کند. در کنار این پروتکل IMAP هم وجود دارد. SMTP در واقع پروتکلی است که جهت انتقال پست الکترونیکی استفاده می شود. این پروتکل استاندارد اینترنتی برای ارسال پست الکترونیکی در میان پروتکل های شبکه است. این تعریف جز تعاریف اولیه SMTP در علم شبکه بود و آخرین تعریف و نسخه به روزرسانی شده آن SMTP گسترش یافته (ESMTP) را شامل می شود. امروزه این پروتکل به طور گسترده استفاده می شود.
تعداد زیادی سرور SMTP به صورت رایگان وجود دارد که می توان به خوبی از آنها استفاده کرد. SMTP توسط RFC 821 تعریف گردید و در RFC 5321 به روز آوری شده است که همان SMTP پیشرفته می باشد که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع، از پورت شماره ۵۸۷ برای ارسال ایمیل استفاده می کند. اتصالات SMTP توسط SSL امن می شوند که این پروتکل به شکل SMTPs تغییر می یابد. SMTP یک پروتکل ویژه انتقال پست الکترونیکی است. به عبارت ساده تر، سرور SMTP، مانند وب سرور ، یک رایانه است که مانند مسیریاب عمل می کند. هنگامی که پیام های پست الکترونیکی را از کاربران دریافت می کند آنها را به گیرندگان مورد نظر می فرستند. سرورهای SMTP از پروتکل های ساده انتقال پست الکترونیکی یا برنامه ارسال پست الکترونیکی یونیکس استفاده می کنند. اغلب پیام ها باید از میان سرورهای مختلفی عبور کنند تا به مقصدشان برسند.

 

به اشتراک بگذارید