نوآوری و خلاقیت

چگونه خوشه های اقتصادی منجر به توسعه جهانی سازی می شوند. بخش دوم

چگونه خوشه های اقتصادی منجر به توسعه جهانی سازی می شوند. بخش دوم

۲۲ فروردین ۱۳۹۸
تئوری خوشه اقتصادی برای توصیف رشد بسیاری از صنایع از جملهصنعت خودروسازی در دیترویت ، صنایع فوق پیشرفته در سیلیکون ولی ورسانه های دیجیتال در سئول استفاده شده است. این مناطق ، از تمرکز منابع مکملسود می برند که شامل دانشگاه های تحقیقاتیپیشگام ،هزینه پایین یانیروی آموزش دیده بالا و ویژگی های جغرافیایی مطلوبهستند. درک شیوه عملکرد خوشه ها بهدولت ها ...
چگونه خوشه های اقتصادی منجر به توسعه جهانی سازی می شوند. بخش اول

چگونه خوشه های اقتصادی منجر به توسعه جهانی سازی می شوند. بخش اول

۱۸ فروردین ۱۳۹۸
تئوری خوشه اقتصادی برای توصیف رشد بسیاری از صنایع از جملهصنعت خودروسازی در دیترویت ، صنایع فوق پیشرفته در سیلیکون ولی ورسانه های دیجیتال در سئول استفاده شده است. این مناطق ، از تمرکز منابع مکملسود می برند که شامل دانشگاه های تحقیقاتیپیشگام ،هزینه پایین یانیروی آموزش دیده بالا و ویژگی های جغرافیایی مطلوبهستند. درک شیوه عملکرد خوشه ها بهدولت ها ...
همه ، به جز هیئت مدیره می دانند که نوآوری برای موفقیت کسب و کار مهم است بخش دوم

همه ، به جز هیئت مدیره می دانند که نوآوری برای موفقیت کسب و کار مهم است بخش دوم

۱۵ فروردین ۱۳۹۸
مجله وال استریت را دریک روز معین باز کرده وحداقل یک داستان را در مورد شیوه ایجاد اختلال درصنعتتوسط فناوری وفشارهایی که فروشگاهها برای ایجاد نوآوری با آن روبرو هستند خواهید دید.هنوز از نظر هیئت مدیره های شرکت ها در سراسر دنیا ، فناوری و نوآوری جزو سه نگرانی و مسائل برتر نیست. این یافته ای شگفت انگیز در نظر سنجی ...
هفت برنامه و ابزار برای سازمان دهی زندگی بخش سوم

هفت برنامه و ابزار برای سازمان دهی زندگی بخش سوم

۱۴ فروردین ۱۳۹۸
نظم را به زندگی خود بازگردانید. بین کار ، فعالیت ها ، قرارها وفهرست وسیعی از کارهایی کهباید انجام داد ، بسیاری ازافراد احساس اضطراب و خستگی می کنند. اغلب اوقات ،کار کردن با تلفن های هوشمند و شبکه های اجتماعی موجب می شود تا این کارشلوغ تر شود.با این حال تلفن ها می توانند زندگی شما را آسان کنند و ...
همه ، به جز هیئت مدیره می دانند که نوآوری برای موفقیت کسب و کار مهم است بخش اول

همه ، به جز هیئت مدیره می دانند که نوآوری برای موفقیت کسب و کار مهم است بخش اول

۹ فروردین ۱۳۹۸
مجله وال استریت را دریک روز معین باز کرده وحداقل یک داستان را در مورد شیوه ایجاد اختلال درصنعتتوسط فناوری وفشارهایی که فروشگاهها برای ایجاد نوآوری با آن روبرو هستند خواهید دید.هنوز از نظر هیئت مدیره های شرکت ها در سراسر دنیا ، فناوری و نوآوری جزو سه نگرانی و مسائل برتر نیست. این یافته ای شگفت انگیز در نظر سنجی ...
هفت برنامه و ابزار برای سازمان دهی زندگی بخش دوم

هفت برنامه و ابزار برای سازمان دهی زندگی بخش دوم

۲ فروردین ۱۳۹۸
نظم را به زندگی خود بازگردانید. بین کار ، فعالیت ها ، قرارها وفهرست وسیعی از کارهایی کهباید انجام داد ، بسیاری ازافراد احساس اضطراب و خستگی می کنند. اغلب اوقات ، کار کردن با تلفن های هوشمند و شبکه های اجتماعی موجب می شود تا این کارشلوغ تر شود.با این حال تلفن ها می توانند زندگی شما را آسان کنند ...
چرا مجازی سازی اینترنت وسایل برای بازار اینترنت وسایل مهم است

چرا مجازی سازی اینترنت وسایل برای بازار اینترنت وسایل مهم است

۲۶ اسفند ۱۳۹۷
اینترنت چیزها (Iot)رشدانفجاری را در همه زمینه ها از بهداشت و درمان تا بانکداری و خرده فروشی ، تولید ، کالاهای مصرفی و غیرهتجربه کرده است.کسب و کارهای آنلایندر سرتاسر دنیابه طور گسترده ای ازبرنامههایاینترنت چیزها استفاده می کنند. انتظار می رود که تعداد وسایلی که از طریق اینترنت متصل می شوند ، تا سال 2020 بیش از 50 میلیارد باشد. ...
هفت برنامه و ابزار برای سازمان دهی زندگی بخش اول

هفت برنامه و ابزار برای سازمان دهی زندگی بخش اول

۲۳ اسفند ۱۳۹۷
نظم را به زندگی خود بازگردانید. بین کار ، فعالیت ها ، قرارها وفهرست وسیعی از کارهایی کهباید انجام داد ، بسیاری ازافراد احساس اضطراب و خستگی می کنند. اغلب اوقات ، کار کردن با تلفن های هوشمند و شبکه های اجتماعی موجب می شود تا این کارشلوغ تر شود.با این حال تلفن ها می توانند زندگی شما را آسان کنند ...
چگونه اینترنت وسایل در حال متحول کردن زندگی ماست

چگونه اینترنت وسایل در حال متحول کردن زندگی ماست

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
این روزها چیزهای زیادی در مورد هوش مصنوعی و روباتیککهدنیای ما رااشغال کرده اند وجود دارد ، با این حال ما در واقع در حال تجربه ظهور چهارمین انقلاب صنعتیمی باشیم.این فناوری ها که پس از یکدیگر ظهور می کنند ،شیوه کار و زندگی ما را تغییر داده اند و امروزه در محافل گسترده (EWC) ماوارد دنیایاحتمال ، IoT یا اینترنتوسایلشده ...
چرا هوش مصنوعی ، چیز قابل اطمینانی برای افزایش بهره وری نیست؟ بخش اول

چرا هوش مصنوعی ، چیز قابل اطمینانی برای افزایش بهره وری نیست؟ بخش اول

۶ اسفند ۱۳۹۷
کارکنان باتفکر در مورد عصر فوق پیشروندههوش مصنوعی ، از افزایش بهره وری نظیر ابزارهالذت می برند در حالی که کارگران تمایل به محاسبه زمانقبل ازپوشش شغل توسط R2-D2 دارند. جاکوسبوگین وهمکاران برآورد کرده اند که در آینده ، 50 درصد همه کارهایی که امروزه توسط انسان انجام می شوند می توانند توسطهوش مصنوعی و یادگیری ماشینی انجامشوند و این موضوع ...
سایر صفحات :   13