عمومی

چگونه می توان چشم انداز دیجیتال پیچیده را برای ردیابی بهتر مسیر مخاطبان خود مطالعه کنید؟ بخش سوم

چگونه می توان چشم انداز دیجیتال پیچیده را برای ردیابی بهتر مسیر مخاطبان خود مطالعه کنید؟ بخش سوم

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
من به عنوان یک کوهنورد و هایاکر ، به ارزش کشف چشم اندازهای پیچیده برای شناسایی سریع ترین ، ایمن ترین وموفق ترین سفرها واقف هستم. من به عنوان یک بازاریاب و مشاور ، از مهارت های یکسان و مشابه برای رمزگشایی رفتارهای دیجیتالی استفاده می کنم. برای مشارکت دادن مخاطبان به عنوان افراد ، ما بایستیقادر به مسیریابی پیشرفت شخصی ...
ماندگار شدن در چشم انداز دیجیتال مدرن بخش سوم

ماندگار شدن در چشم انداز دیجیتال مدرن بخش سوم

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخیرا منبه پیشرفتشخصی قابل توجهی رسیده ام به طوری کهتجربه های شخصی خود را به مشتریان دردنیای دیجیتال که روز به روز در حال توسعه استانتقال می دهم. گاهی اوقات به نظر می رسد که این دیدگاه دوردست یا ایده پیچیده ای برای جذب منافع مخاطب باشد و سپس پیام های در حال انجام را از طریق کانال های ترجیحی ارتباط ...
چگونه می توان چشم انداز دیجیتال پیچیده را برای ردیابی بهتر مسیر مخاطبان خود مطالعه کنید؟ بخش دوم

چگونه می توان چشم انداز دیجیتال پیچیده را برای ردیابی بهتر مسیر مخاطبان خود مطالعه کنید؟ بخش دوم

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
من به عنوان یک کوهنورد و هایاکر ، به ارزش کشف چشم اندازهای پیچیده برای شناسایی سریع ترین ، ایمن ترین وموفق ترین سفرها واقف هستم. من به عنوان یک بازاریاب و مشاور ، از مهارت های یکسان و مشابه برای رمزگشایی رفتارهای دیجیتالی استفاده می کنم. برای مشارکت دادن مخاطبان به عنوان افراد ، ما بایستیقادر به مسیریابی پیشرفت شخصی ...
ماندگار شدن در چشم انداز دیجیتال مدرن بخش دوم

ماندگار شدن در چشم انداز دیجیتال مدرن بخش دوم

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخیرا منبه پیشرفتشخصی قابل توجهی رسیده ام به طوری کهتجربه های شخصی خود را به مشتریان دردنیای دیجیتال که روز به روز در حال توسعه استانتقال می دهم. گاهی اوقات به نظر می رسد که این دیدگاه دوردست یا ایده پیچیده ای برای جذب منافع مخاطب باشد و سپس پیام های در حال انجام را از طریق کانال های ترجیحی ارتباط ...
چگونه می توان چشم انداز دیجیتال پیچیده را برای ردیابی بهتر مسیر مخاطبان خود مطالعه کنید؟ بخش اول

چگونه می توان چشم انداز دیجیتال پیچیده را برای ردیابی بهتر مسیر مخاطبان خود مطالعه کنید؟ بخش اول

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
من به عنوان یک کوهنورد و هایاکر ، به ارزش کشف چشم اندازهای پیچیده برای شناسایی سریع ترین ، ایمن ترین وموفق ترین سفرها واقف هستم. من به عنوان یک بازاریاب و مشاور ، از مهارت های یکسان و مشابه برای رمزگشایی رفتارهای دیجیتالی استفاده می کنم. برای مشارکت دادن مخاطبان به عنوان افراد ، ما بایستیقادر به مسیریابی پیشرفت شخصی ...
ماندگار شدن در چشم انداز دیجیتال مدرن بخش اول

ماندگار شدن در چشم انداز دیجیتال مدرن بخش اول

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخیرا منبه پیشرفتشخصی قابل توجهی رسیده ام به طوری کهتجربه های شخصی خود را به مشتریان دردنیای دیجیتال که روز به روز در حال توسعه استانتقال می دهم. گاهی اوقات به نظر می رسد که این دیدگاه دوردست یا ایده پیچیده ای برای جذب منافع مخاطب باشد و سپس پیام های در حال انجام را از طریق کانال های ترجیحی ارتباط ...
مزیت پنهان بازگشت به نرم افزار متن باز

مزیت پنهان بازگشت به نرم افزار متن باز

۲۰ فروردین ۱۳۹۸
نرم افزار متن باز ، نرم افزاری است کهکد آن می تواند توسط هر کسیاستفاده و اصلاح شود. به عنوان بخشی از ویژگی متن باز ، انتظار می رود که افراد یا فروشگاه های آنلاینی که ازکد متن باز استفاده می کنند به جامعه در فرمبهبود کدبازگردد. و این یک معضل جالب برای شرکت هایی است که به شدت به منبع ...
تاثیر رکود اقتصادی نشان می دهد که چرا دولت مهم است؟ بخش دوم

تاثیر رکود اقتصادی نشان می دهد که چرا دولت مهم است؟ بخش دوم

۱۲ فروردین ۱۳۹۸
از آن جا که ایالات متحده بزرگ ترین رکود تاریخ خود را تجربه می کند ، آمریکایی ها بدون دولت در حال چشیدن مزه زندگی هستند. نبود برخی خدمات کاملا مشهود است نظیر تجمع آشغال و زباله در پارک های ملی و یاخطوط طولانی درایست بازرسی ها و گیت های امنیتیفرودگاه. سایرینخدمات به خصوصخدمات تجاریچشمگیر نیستند ولیمهم می باشندنظیر ناتوانیدرگرفتن وام ...
تاثیر رکود اقتصادی نشان می دهد که چرا دولت مهم است؟ بخش اول

تاثیر رکود اقتصادی نشان می دهد که چرا دولت مهم است؟ بخش اول

۶ فروردین ۱۳۹۸
از آن جا که ایالات متحده بزرگ ترین رکود تاریخ خود را تجربه می کند ، آمریکایی ها بدون دولت در حال چشیدن مزه زندگی هستند. نبود برخی خدمات کاملا مشهود است نظیر تجمع آشغال و زباله در پارک های ملی و یاخطوط طولانی درایست بازرسی ها و گیت های امنیتیفرودگاه. سایرینخدمات به خصوصخدمات تجاریچشمگیر نیستند ولیمهم می باشندنظیر ناتوانیدرگرفتن وام ...
جست و جوی روشنایی در داده های تاریکی

جست و جوی روشنایی در داده های تاریکی

۲۹ اسفند ۱۳۹۷
واکنشها بهاین ستون ماهیانهبر نیاز به شاخص ها و استانداردها قبل از تصمیم گیری در خصوص این که آیا واردعصر تغییرات اجتماعی و اقتصادیقرارگرفته ایم یا خیر یعنی انقلاب صنعتی ، متمرکز خواهند بود. بیشترافراددر خصوص ورود به این دوره تردید دارند. در این رابطه برخی استثناها وجود دارند. DDBبه مثالی در این رابطه اشاره کرده است:در 1970 میلادی 300 نفر ...
سایر صفحات :   134567891011