گزارش از سفارشات

۱۳ مهر ۱۳۹۶
4.6

شما می توانید از سفارشاتی که در فروشگاه ثبت شده اند گزارشی تهیه کنید.

برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از منوی سمت راست روی  "گزارش گیری" کلیک و سپس "گزارش از سفارشات" را انتخاب نمایید.

تاریخ شروع و پایان گزارش را انتخاب نمایید.

نحوه ثبت سفارش بر اساس (آنلاین – حضوری) را انتخاب کنید.

وضعیت سفارش را بر اساس (معلق - ارسال شده - لغو شده - حذف شده) انتخاب نمایید و با فشردن "تأیید" ، گزارش رؤیت خواهد شد.

 


 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :