گروه جدید محصولات

شما میتوانید برای محصولات خود گروه های مختلفی را تعریف کنید.

برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی " گروه محصولات " کلیک کرده " گروه جدید " را انتخاب نمایید. گروه ها می توانند به صورت سرشاخه و زیرشاخه به تعداد نامحدود باشند. "سرگروه " را انتخاب کنید. عنوانی برای آن تایپ نموده و با "تایید" ، کار خود را به اتمام برسانید.
این گروه ها در قسمت تعریف سوپر گروه ها به عنوان مورد انتخابی برای "لینک دادن" به کار می روند.

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :