ویکی میهن سرویس

گروه جدید محصولات

۱۵ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید برای محصولات خود گروه های مختلفی را تعریف کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گروه محصولات کلیک کرده گروه جدید را انتخاب نمایید. گروه ها می توانند به صورت سرشاخه و زیرشاخه به تعداد نامحدود باشند. سرگروه را انتخاب کنید. عنوانی برای آن تایپ نموده و با ...

مدیریت خدمات ویژه

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید تمامی خدمات ویژه هایی که در فروشگاه قرار دادید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی خدمات ویژه کلیک کنید و گزینه ی مدیریت خدمات ویژه کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید خدمات ویژه های فروشگاه را مدیریت کنید. برای مدیریت خدمات ...

خدمات ویژه جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
*خدمات ویژه جدید می توانید خدماتی را به صورت آپشنال به کاربر پیشنهاد دهید تا در صورت تمایل در زمان خرید کالا ، آن ها را به سفارش خود اضافه کند ، برای ارائه این مورد از سمت راست "خدمات ویژه" را انتخاب نموده و روی "خدمت ویژه جدید" کلیک نمایید. خدمات ویژه بر اساس گروه اصلی کالاها اضافه می شود. ...

مدیریت هدایا

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید تمامیهدیه هایی را که برای محصولات در فروشگاه درج کردید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی هدیه کلیک کنید و گزینه ی مدیریت هدیه ها کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید تمامی هدیه های درج شده برای محصولات فروشگاه را ...

هدیه جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانیدهدیه هایی جدید برای محصولات در فروشگاه درج کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی هدیه کلیک کنید و گزینه ی هدیه جدید کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید هدیه های جدیدی برای محصولات فروشگاه خود اضافه و درج کنید. در صفحه باز شده عنوان ...

مدیریت برندها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید تمامی برندهایی را که برای محصولات در فروشگاه درج کردید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی برندها کلیک کنید و گزینه ی مدیریت برندها کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید تمامی برند های درج شده برای محصولات فروشگاه را مشاهده ...

برند جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید برندهایی جدید برای محصولات در فروشگاه درج کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی برندها کلیک کنید و گزینه ی برند جدید کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید برند های جدیدی برای محصولات فروشگاه خود اضافه و درج کنید. در صفحه باز شده عنوان ...

پرفروش ترین های صفحه نخست

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید تعدادی از کالاها را به عنوان پرفروش های صفحه ی نخست درج و انتخاب کنید تا در صفحه ی نخست فروشگاه نمایش داده شوند. در این ماژول می توانید 4 باکس را به صورت کاملا سفارشی (با تفکیک روز ، هفته ، ماه و سال) برای صفحه نخست تعیین کنید. این 4 باکس در قالب پیش فرض زیر اسلایدر صفحه نخست ...

مدیریت رنگ ها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید تمامی رنگ هایی را که برای محصولات در فروشگاه اضافه کردید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی محصولات کلیک کنید و گزینه ی مدیریت رنگها کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید رنگ های درج شده برای محصولات فروشگاه را مدیریت کنید. در ...

رنگ جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید برای محصولات رنگ های جدیدی درج کنید. تا در فروشگاه بتوانید محصولات را به وسیله ی رنگ ها تفکیک کنید. برای اینکار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گزینه ی محصولات کلیک کنید ، سپس گزینه ی رنگ جدید را انتخاب نمایید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید ...