ویکی میهن سرویس

مدیریت گروهها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید گروه های مختلفی را که برای اخبارهای فروشگاه تعریف کردید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی اخبار کلیک کنید و گزینه ی مدیریت گروه ها کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید گروه های اخبار فروشگاه را مدیریت کنید. مدیریت گروه های ...

گروه جدید اخبار

۱۵ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید برای اخبار هایی که در فروشگاه خود درج کردید ، گروه های مختلفی تعریف کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی اخبار کلیک کنید و سپس گزینه ی گروه جدید را انتخاب کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که امکان گروه بندی اخبار در یک ...

مدیریت اخبار

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید تمامی خبرهایی که در فروشگاه قرار دادید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی اخبار کلیک کنید و گزینه ی مدیریت اخبار کلیک کنید. برای شما صفحه ای نمایش داده میشود که در آن تمامی اخبار نمایش داده میشود. مدیریت اخبار شامل جستجو ، تعداد مشاهده ، ...

خبر جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید برای فروشگاه خود خبرهای جدیدی را درج کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی اخبار کلیک کنید و گزینه ی خبر جدید کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که در آن امکان درج اخبار با فیلدهای عنوان ، گروه ، تصویر ، متن وجود دارد. ...

فیشهای واریزی

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید فیش های واریزی که توسط کاربران ثبت شده باشند را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی سفارشات و پرداختها کلیک کنید و گزینه ی فیش های واریزی کلیک کنید. کلیه فیش های واریزی که توسط کاربر ثبت شده باشند در این بخش نمایش داده می شوند. ...

مدیریت شماره حسابها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید تمامی شماره حساب هایی را که برای فروشگاه خود تعریف کردید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی سفارشات و پرداختها کلیک کنید و گزینه ی مدیریت شماره حساب کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده می شود کهمی توانید اطلاعات مورد نظر شماره حساب ...

شماره حساب جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید برای فروشگاه خود چندین شماره حساب مختلف و جدید را درج کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی سفارشات و پرداختها کلیک کنید و گزینه ی شماره حساب جدید کلیک کنید. توسط این بخش می توانید شماره حسابهای مختلف را ثبت کنید. این شماره حساب ها در بخش ...

مدیریت سفارشات

۱۳ مهر ۱۳۹۶
*مدیریت سفارشات امکان مشاهده سفارشات ثبت شده در این بخش وجود دارد. با امکان جستجو از سمت راست "سفارشات و پرداختها" را انتخاب کنید. روی "مدیریت سفارشات" کلیک نموده و به جستجوی اطلاعات مورد نظربپردازید. فیلدها ، خریدار ، نام کاربری ، کد رهگیری ، مبلغ سفارش ، هزینه ارسال ، بن استفاده شده ، خدمات ویژه ، جمع مبلغ پرداخت ، ...

مدیریت کالاهای کاربران

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید تمامی کالاهای دست دومی که توسط کاربران در فروشگاه درج شدند را مشاهده و مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی کاربران کلیک کنید و گزینه ی کالاهای دست دوم کاربران کلیک کنید. امکان درج کالا توسط کاربران نیز وجود دارد. پس از درج کالا ، این ...

اعضای خبرنامه

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید تمامی کاربرانی را که در خبرنامه ی فروشگاه عضو شدند را مشاهده و مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی کاربران کلیک کنید و گزینه ی اعضای خبرنامه کلیک کنید. کاربران مختلف می توانند آدرس ایمیل و شماره موبایل خود را در بخش خبرنامه درج کنند. بعدا ...