ویکی میهن سرویس

مدیریت پیوندها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید لینک های مفید را که در در فروشگاه خود قرار داده اید را مدیریت کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گزینه ی لینکستان کلیک کنید سپس ، گزینه ی مدیریت لینک ها را انتخاب نمایید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید تمامی لینک های درج شده ...

افزودن پیوند جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید لینک های مفید و یا مورد استفاده و مورد نیاز کاربران ، را در فروشگاه خود قرار دهید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گزینه ی لینکستان کلیک کنید سپس ، گزینه ی لینک جدید را انتخاب نمایید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که می توانید لینک های مفیدی ...

مدیریت نظرسنجی ها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید فرم های نظرسنجی ای که در فروشگاه درج می شود را مدیریت نمایید. برای اینکار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گزینه ی نظرسنجی کلیک ، سپس مدیریت نظرسنجی را انتخاب کنید. در قسمت مدیریت نظرسنجی می توانید آمار هر نظر را به صورت عددی و نموداری مشاهده کنید. ازسمت راست گزینه نظرسنجی سپس مدیریت نظرسنجی ها را ...

نظرسنجی جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
*نظرسنجی جدید امکان ایجاد نظرسنجی به تعداد نامحدود وجود دارد. ولی فقط یک نظرسنجی می تواند همزمان فعال باشد. امکان درج نظرسنجی با تعداد نامحدودی گزینه برای پاسخ وجود دارد. برای افزودن نظرسنجی جدید می توانید از سمت راست از قسمت نظرسنجی گزینه نظرسنجی جدید را انتخاب نمایید. سوال آن را تایپ نموده و در قسمت پاسخ ها در هر خط یک پاسخ ...

مدیریت متن اسلایدها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید اسلایدر های متنی که در فروشگاه قرار دادید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی اسلایدر کلیک کنید و گزینه ی مدیریت متن اسلایدر ها کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید اسلایدر های متنی فروشگاه را مدیریت کنید. مدیریت اسلایدر متنی به ...

اسلایدمتن جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید برای فروشگاه خود ، اسلایدر متنی جدیدی درج کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی اسلایدر کلیک کنید و گزینه ی اسلاید متن جدید کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید در آن اسلاید متن جدید تعریف و درج کنید. اسلایدر متنی ، می تواند ...

مدیریت اسلایدها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید اسلایدر هایی که در فروشگاه قرار دادید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی اسلایدر کلیک کنید و گزینه ی مدیریت اسلایدر ها کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید اسلایدر های فروشگاه را مدیریت کنید. مدیریت اسلاید ها به شما امکان ویرایش ...

اسلاید جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید برای فروشگاه خود ، اسلاید جدیدی درج کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی اسلایدر کلیک کنید و گزینه ی اسلایدر جدید انتخاب کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که در آن امکان درج اسلایدها به تفکیک محل نمایش (صفحه نخست یا دسته بندی خاصی از ...

مدیریت گروههای دانلودی

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید گروه های دانلودی ای را که برای فایلهای دانلودی در فروشگاه تعریف کردید را مدیریت کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی دانلود کلیک کنید و گزینه ی مدیریت گروه ها کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید گروه های دانلودی خود را مدیریت ...

گروه جدید دانلود

۱۵ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید برای موارد دانلودی ای را که در فروشگاه درج کردید گروه های مختلفی را تعریف کنید برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی دانلود کلیک کنید و گزینه ی گروه جدید کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید گروه های دانلودی خود را تعریف کنید. می ...