ویکی میهن سرویس

فیلد جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید فیلدهایی را به عنوان مشخصات کالاها و یا فیلدهای اضافی درج کنید و آن ها را برای هر کالا تکمیل کنید. سپس می توانید از این فیلدها برای مقایسه کالاها و نمایش در زیر یک کالا استفاده کنید. برای تبیین "فیلد جدید" می توانید همانند آن چه در شکل می بینید "فیلدها " سپس "فیلد جدید" را انتخاب نمایید. ...

مدیریت

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید برخی موارد را مانند اینکه کالاهای مشابه از کل محصولات باشد یا از محصولات هم گروه و تعیین مقدار دلخواه در موجودی در حال اتمام و تعیین تعداد رکورد در صفحه را مدیریت نمایید. بدن منظور ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس روی گزینه ی تنظیمات کلیک و سربرگ مدیریت را انتخاب نمایید. انتخاب کنید که افزودن کالای مشابه ...

تغییر نام کاربری و کلمه عبور بخش مدیریت

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید نام کاربری و رمز عبور ، ورود به مدیریت فروشگاه را تغییر دهید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت چپ گزینه ی تغییر رمز را انتخاب نمایید. صفحه ی تغییر رمز که شامل نام کاربری جدید ، کلمه عبورجدید ، تکرار کلمه عبورجدید است ، برای شما نمایش داده می ...

پیغام های خصوصی

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید پیغام های خصوصی را که کاربران از پنل خود برای شما ارسال می کنند را مدیریت کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی گزینه ی کاربران کلیک کنید و گزینه ی پیغام های خصوصی را انتخاب کنید. صفحه ی مدیریت پیغام های خصوصی برای شما نمایش ...

مدیریت فرم ها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید فرم های مختلفی را که روی فروشگاه دارید ، مدیریت کنید. برای اینکار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی فرم ساز کلیک کنید و سپس گزینه ی مدیریت فرم ها را انتخاب نمایید. در نگاه اول (وضعیت فرم تعدادفیلد - تعداد اطلاعات) قابل مشاهده خواهد بود. با استفاده از ابزار ...

فرم جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
می توانید فرم هایی بسازید که توسط کاربران تکمیل شوند. همانند فرم ثبت نام و فرم سفارش محصول خاص ... از سمت راست "فرم ساز" و سپس " فرم جدید" را انتخاب نمایید. عنوان فرم را درج نمایید. درقسمت "محدودیت تکمیل" حداکثر تعداد فرمی که می توان تکمیل نمود را تعیین کنید. مشخص کنید همه کاربران آن را تکمیل نمایند یا فقط ...

موجودی انبار

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید از موجودی انبار فروشگاه خود ، گزارشی تهیه کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید. سپس از منوی سمت راست روی گزینه ی گزارش گیری کلیک کنید و موجودی انبار را انتخاب نمایید. صفحه ی گزارش از موجودی انبار ، نمایش داده میشود. که شما باید از قسمت انتخاب گروه ، گروه ...

گزارش درآمد

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید از درآمدی که در فروشگاه بدست می آورید گزارشی تهیه کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید. سپس از منوی سمت راست روی گزینه ی گزارش گیری کلیک کنید و گزارش درآمد را انتخاب نمایید. صفحه ی گزارش درآمد که شامل تاریخ شروع و تاریخ پایان است ، نمایش داده میشود. با انتخاب تاریخ شروع ...

گزارش از سفارشات

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید از سفارشاتی که در فروشگاه ثبت شده اند گزارشی تهیه کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از منوی سمت راست روی گزارش گیری کلیک و سپس گزارش از سفارشات را انتخاب نمایید. تاریخ شروع و پایان گزارش را انتخاب نمایید. نحوه ثبت سفارش بر اساس (آنلاین حضوری) را انتخاب کنید. وضعیت سفارش را بر اساس (معلق - ...

مدیریت فروشهای پانداویلی

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید پانداویل هایی که برای فروش خود تعریف کردید را مدیریت کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از منوی سمت راست روی گزینه ی تخفیف کلیک نموده و گزینه ی مدیریت فروشهای پانداویلی را انتخاب نمایید. می توانید با کمک جستجو در زمان کمتری فروش مورد نظر را مشاهده نمایید. اطلاعاتی نظیر زمان شروع و ...