ویکی میهن سرویس

منوی جدید

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
برای افزودن منوی جدید به فروشگاه ، از مسیر زیر اقدام کنید: مدیریت فروشگاه - محتوا - منوی اصلی - منوی جدید صفحه ی افزودن منوی اصلی برای شما نمایش داده خواهد شد: ابتدا عنوان آن را تایپ نمایید. موقعیت نمایش آن را انتخاب نمایید (به عنوان منوی اصلی درج شود یا فوتر ، و در صورت انتخاب منوی فوتر ، در کدوم باکس آن ...

مدیریت گروههای اخبار

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
گروه های مختلف اخبار فروشگاه را ، میتوانید از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - اخبار - مدیریت گروه ها صفحه ی مدیریت گروه های اخبار برای شما نمایش داده میشود که شامل عنوان گروه ها ، چینش و ابزارهای حذف و ویرایش است. از عنوان گروه ها برای جستجوی گروه مورد نظر میتوانید استفاده نمایید. پس از تنظیم چینش های دلخواه ...

گروه جدید اخبار

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
برای خبرهایی که در فروشگاه درج کردید ، میتوانید گروه های مختلفی را از مسیر زیر تعریف کنید: مدیریت فروشگاه - محتوا - اخبار - گروه جدید صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که امکان گروه بندی اخبار در یک سطح وجود دارد. در قسمت عنوان ، گروه جدید که برای خبرهای فروشگاه در نظر گرفتید را وارد کنید. سپس گزینه ی ...

مدیریت اخبار

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
تمامی خبرهایی که در فروشگاه قرار دارد را میتوانید از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - اخبار - مدیریت اخبار برای شما صفحه ای باز میشود که در آن تمامی اخبار نمایش داده میشود. مدیریت اخبار شامل جستجو ، تعداد مشاهده ، ویرایش و حذف است. می توانید در قسمت جستجو به جستجوی خبر مورد نظر بپردازید و همچنین اطلاعات اخبار ...

خبر جدید

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
خبرهای جدیدی را میتوانید از مسیر زیر در فروشگاه خود درج کنید: مدیریت فروشگاه - محتوا - اخبار - خبر جدید صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که در آن امکان درج خبر با فیلدهای عنوان ، گروه ، تصویر ، متن وجود دارد. می توانید اخبار را همانند مقالات به گروه خاصی از محصولات متصل کنید. اطلاعات لازم را در قسمت عنوان ...

مدیریت گروه مقالات

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
گروه های مختلفی که برای مقالات فروشگاه تعریف کردید را میتوانید از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه -> محتوا -> مقالات -> مدیریت گروه ها صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید گروه های مقالات فروشگاه را مدیریت کنید. مدیریت گروه مقالات شامل ویرایش و حذف است. همچنین امکان بروزرسانی چینش گروه ها به صورت یک جا وجود دارد.  

گروه جدید مقالات

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
برای مقالات فروشگاه ،گروه های مختلفی را میتوانید از مسیر زیر تعریف کنید: مدیریت فروشگاه - محتوا - مقالات - گروه جدید مقالات صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که امکان گروه بندی مقالات در یک سطح وجود دارد. در قسمت عنوان ، گروه جدیدی را که برای مقاله های فروشگاه در نظر گرفتید وارد کنید. سپس گزینه ی تایید را بزنید تا ...

مدیریت مقالات

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
تمامی مقالاتی که در فروشگاه قرار دارد را از مسیر زیر میتوانید مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - مقالات - مدیریت مقالات صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید مقالات درج شده در فروشگاه را مشاهده و مدیریت کنید. مدیریت مقاله شامل نمایش تعداد رای ، رنک مقاله ، تعداد مشاهده و ... است. همچنین امکان ویرایش و حذف مقالات نیز ...

مقاله جدید

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
مقالات جدیدی رامیتوانید از مسیر زیر به فروشگاه خود اضافه نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - مقالات - مقاله جدید در صفحه ی باز شده ، عنوان مقاله را تایپ نمایید. امکان اتصال مقالات به گروه محصولات نیز وجود دارد. بدین صورت با ورود به آن گروه ، مقالات مرتبط به آن نمایش داده می شوند. بدین منظور گروه محصولات و گروه مورد نظر ...

مدیریت فرم ها

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
فرم های مختلفی که روی فروشگاه قرار دادید را میتوانید از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - فرم ساز - مدیریت فرم ها در نگاه اول (وضعیت فرم - تعداد فیلد - تعداد اطلاعات) قابل مشاهده خواهد بود. با استفاده از ابزار می توانید به (درج فیلد - مدیریت فیلدها - مشاهده اطلاعات) دسترسی داشته باشید. همچنین می توانید فرم را ...