مدیریت شماره حسابها

شما میتوانید تمامی شماره حساب هایی را که برای فروشگاه خود تعریف کردید را مدیریت نمایید.

برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی " سفارشات و پرداختها " کلیک کنید و گزینه ی " مدیریت شماره حساب " کلیک کنید.

صفحه ای برای شما نمایش داده می شود کهمی توانید اطلاعات مورد نظر شماره حساب ها ، که شامل صاحب حساب ها ، نام بانک ، شماره حساب ، شماره کارت است  را مشاهده کنید. در مدیریت شماره حساب ها امکان ویرایش و حذف حساب ها دارد.

مدیریت شماره حسابها
به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :