مدیریت روش های ارسال

برای ارسال محصولات خود برای کاربران روش های ارسال مختلفی در اختیار دارید که روش های ارسال را میتوانید مدیریت نمایید.

برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گزینه ی "روشهای ارسال" کلیک و سپس "مدیریت روش های ارسال" را انتخاب نمایید.

عنوان و متن قابل مشاهده است.

در قسمت ابزارمی توانید شهر رایگان درج نمایید و می توانید با استفاده از "مدیریت شهرها" به مشاهده یا ویرایش آن ها بپردازید.

ابزار ویرایش و حذف برای تغییرات دلخواه در اختیار شماست.


مدیریت روش های ارسال

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :