فروش پانداویلی جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶

شما می توانید پانداویل های جدیدی برای فروش خود تعریف کنید .

برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از منوی سمت راست روی گزینه ی "تخفیف" کلیک نموده و گزینه ی "فروش پانداویلی جدید" را انتخاب نمایید.

کالایی که قراراست به عنوان حراج در نظر گرفته شود را انتخاب نمایید.

 

مدت زمان شروع و پایان آن را از نظر تاریخ و ساعت محدود نمایید.

قیمت آن را وارد نمایید. با افزودن "متن" و "تصویر" و فشردن "تأیید" ، فروش پانداویلی از زمان شروع ، آغاز به کارخواهد نمود.
 

 

 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :