گزارش سفارشات - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
4.2

برای تهیه گزارش از سفارشات ثبت شده در فروشگاه خود به مسیر زیر بروید:

مدیریت فروشگاه -> گزارش ها -> گزارش سفارشات

گزارش سفارشات

 

"تاریخ شروع" و "تاریخ پایان" گزارشی که میخواهید را انتخاب نمایید.

"نحوه ثبت سفارش" بر اساس (آنلاین – حضوری) را انتخاب کنید.

"وضعیت پرداخت" بر اساس (پرداخت شده - پرداخت نشده) را نیز انتخاب نمایید.

وضعیت سفارش را بر اساس (معلق - ارسال شده - لغو شده - حذف شده) انتخاب نمایید.

با فشردن "تایید" ، گزارش نمایش داده خواهد شد.

 

 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :