گزارش درآمد - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
4.9

برای تهیه گزارش از درآمدی که در فروشگاه خود بدست می آورید ، به مسیر زیر بروید:

مدیریت فروشگاه -> گزارش ها -> گزارش درآمد

 

گزارش درآمد

صفحه ی گزارش درآمد که شامل "تاریخ شروع" و "تاریخ پایان" است ، نمایش داده میشود.

با انتخاب "تاریخ شروع" و  "تاریخ پایان" مورد نظر و دلخواه ،  و همچنین با فشردن "تایید" ، گزارش نمایش داده خواهد شد.

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :