مدیریت مشاوره - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
4.4

مشاوره هایی که کاربران برای مدیر ارسال و یا درخواست میکنند ، را می توانید از مسیر زیر مدیریت نمایید:

مدیریت فروشگاه -> کاربران -> مدیریت مشاوره

در این قسمت مشاوره هایی که کاربران برای مدیر ارسال کرده و یا درخواست کرده اند قابل مشاهده است. مدیر می تواند به مشاوره ها پاسخ دهد. و مشاوره های خود با کاربران را مدیریت کنید. و یا آنها را حذف کند.

 

مدیریت مشاوره

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :