منوی جدید - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
4.2

برای افزودن منوی جدید به فروشگاه ، از مسیر زیر اقدام کنید:

مدیریت فروشگاه -> محتوا -> منوی اصلی  -> منوی جدید

منوی جدید

 

صفحه ی افزودن منوی اصلی برای شما نمایش داده خواهد شد:

منوی جدید

 

ابتدا "عنوان" آن را تایپ نمایید.

"موقعیت نمایش" آن را انتخاب نمایید (به عنوان منوی اصلی درج شود یا فوتر ، و در صورت انتخاب منوی فوتر ، در کدوم باکس آن درج شود)

امکان لینک دادن به صفحات استاتیک ، فرم ها ، صفحات عمومی و لینک دستی وجود دارد:

به هر کدام که مایلید لینک شود  -> کادر مربوطه را علامتدار کرده و صفحه را انتخاب نمایید.


اگر مایلید بصورت دستی لینک داده شود -> "لینک دستی" را علامتدار کرده و آدرس را تایپ نمایید ، امکان تعیین نحوه نمایش لینک نیز موجود است. مثلا می توانید تعیین کنید که لینک در صفحه جدید باز شود یا همان صفحه (امکان نمایش آن از کادر مربوطه انتخاب نمایید)

 با "تایید" بکار خود خاتمه دهید.

 

 

 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :