فرم جدید - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
4.4

در فروشگاه از مسیر زیر میتوانید فرم هایی بسازید که توسط کاربران تکمیل شوند. همانند فرم ثبت نام و فرم سفارش محصول خاص :

مدیریت فروشگاه -> محتوا -> فرم ساز -> فرم جدید

در کادر باز شده ، عنوان فرم را درج نمایید. و در قسمت "محدودیت تکمیل" حداکثر تعداد فرمی که می توان تکمیل نمود را تعیین کنید.

مشخص کنید همه کاربران آن را تکمیل نمایند یا فقط کاربران عضو

می توانید وضعیت فرم را بحالت "فعال" درآورید و یا آن را "غیرفعال" کنید تا در زمان مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین میتوانید متنی بنوسید که پس از تکمیل فرم برای کابران نمایش داده شود. پس از تکمیل مراحل با زدن دکمه ی "تایید" فرم خود را بسازید.


فرم جدید
 

 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :