مدیریت صفحات استاتیک - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
4.6

صفحات استاتیکی که ایجاد کردید و در فروشگاه قرار دادید ، را میتوانید از مسیر زیر مدیریت نمایید:

مدیریت فروشگاه -> صفحات استاتیک -> مدیریت صفحات

مدیریت صفحات شامل "عنوان صفحه" و ابزارهای "حذف" و "ویرایش" است.

همچنین می توانید صفحه استاتیک را به یک یا چند کالا اختصاص دهید. برای این منظور از "کالای جدید" برای افزودن به لیست کالا یا از "مدیریت کالا ها " برای ویرایش لیست کالاها استفاده نمایید.

در پایان با "تایید" به کار خود خاتمه دهید.

 

مدیریت صفحات استاتیک

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :