مدیریت تبلیغات - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
5

تمامی تبلیغاتی که در فروشگاه قرار دارند را میتوانید از مسیر زیر مدیریت نمایید:

مدیریت فروشگاه -> محتوا ->  تبلیغات -> مدیریت تبلیغات

صفحه ی مدیریت تبلیغات شامل "عنوان تبلیغات" است که با استفاده از عناوین میتوانید به جستجوی تبلیغ مورد نظر بپردازید.

"مدت زمان نمایش" تبلیغ ، که میتوان آن را ویرایش کرد و تغییر داد.

همچنین با استفاده از ابزار های "حذف" و "ویرایش" ، میتوانید تغییراتی بر روی تبلیغات اعمال کنید.

پس از اتمام کار ، "تایید" را بزنید.

 
مدیریت تبلیغات
به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :