گروه جدید اخبار - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
4.5

برای خبرهایی که در فروشگاه درج کردید ، میتوانید گروه های مختلفی را از مسیر زیر تعریف کنید:

مدیریت فروشگاه -> محتوا -> اخبار  -> گروه جدید

صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که امکان گروه بندی اخبار در یک سطح وجود دارد.

در قسمت "عنوان" ، گروه جدید که برای خبرهای فروشگاه در نظر گرفتید را وارد کنید. سپس گزینه ی تایید را بزنید تا گروه جدید تشکیل شود.

 

گروه جدید اخبار

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :