گروه فیلد جدید - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۲۲ اسفند ۱۳۹۶
4

گروه فیلد چیست؟

شما میتوانید یکسری خصوصیات و فیلد را بعنوان معیار ویژگی های محصول اضافه نمایید ، در هنگام درج محصول شما میتوانید از قسمت تکمیل فیلدها اقدام به تکمیل اطلاعات و فیلدهای مربوط به آن نمایید ، همچنین شما میتوانید برای فیلدهای خود گروه تعریف کنید ، بدین منظور میبایست از قسمت فروشگاه -> فیلدها -> گروه فیلد جدید اقدام نمایید.

گروه فیلد جدید

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :