مدیریت گروه فیلدها - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۲۲ اسفند ۱۳۹۶
4.5

شما میتوانید گروه فیلدهایی که در فروشگاه درج کردید را از مسیر زیر مدیریت نمایید:

مدیریت -> فروشگاه - > فیلدها -> مدیریت گروه فیلدها

همچنین میتوانید از ابزار ها جهت ویرایش و حذف گروه فیلدهای درج شده استفاده نمایید.

مدیریت گروه فیلدها

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :