اشتراکهای فروخته شده - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۷ فروردین ۱۳۹۷
4.8

به منظور کسب اطلاع از میزان پکیج های فروخته شده میتوانید از قسمت فروشگاه -> فروش اشتراکی -> اشتراکهای فروخته شده اقدام نمایید.

اشتراکهای فروخته شده

گزینه های موجود در این قسمت عبارتند از:

اشتراکهای فروخته شده

1: نام پکیج خریداری شده توسط کاربر.

2: نام و نام خانوادگی خریدار اشتراک.

3: تاریخ خرید پکیج را نمایش میدهد.

4: تاریخ انقضا پکیج خریداری شده را نمایش میدهد.

5: مبلغ پرداخت شده برای خرید پکیج را نمایش میدهد.

6: تعداد دانلود های روز جاری پکیج ، توسط کاربر را نمایش میدهد.

7: تعداد کل دانلود پکیج توسط کاربر خریداری شده را نمایش میدهد.

8: وضعیت پکیج را نمایش میدهد.

9: وضعیت پرداخت پکیج توسط کاربر را نمایش میدهد.

10: میتوانید در این قسمت نسبت به حذف و یا مشاهده تعداد دانلود پکیج بصورت گزارش اقدام نمایید.

 

 

 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :