مدیریت سوپر گروه ها - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۲۲ اسفند ۱۳۹۶
4

جهت مدیریت سوپر گروه های درج شده از منوی فروشگاه -> سوپر گروه ها -> مدیریت سوپر گروه ها میتوانید اقدام نمایید .

 

مدیریت سوپر گروه ها

 

گزینه های این صفحه عبارتند از :

 

مدیریت سوپر گروه ها

 

1: جهت درج سوپر گروه جدید میتوانید از این گزینه استفاده نمایید.

2: اولویت چینش سوپر گروه را مشخص میکنید ، عدد هرچه کمتر باشد نوشته زودتر از بقیه نمایش داده میشود.

3: میتوان فعال یا غیرفعال بودن منو را مشخص نمود.

4: جهت ویرایش منوی مدنظر از این گزینه میتوانید استفاده کنید.

5: خروجی منویی که ساخته اید را میتوانید با این گزینه مشاهده فرمایید.

6: میتوانید اقدام به حذف کردن منوی ساخته شده نمایید.

 

 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :