مدیریت روشهای ارسال - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۷ فروردین ۱۳۹۷
4.6

پس از درج شیوه ارسال مرسوله میتوانید از منوی فروشگاه -> روشهای ارسال -> مدیریت روشهای ارسال نسبت به مدیریت و یا حذف گزینه های ذخیره شده اقدام نمایید.

مدیریت روشهای ارسال

توضیح فیلدهای موجود در این قسمت به شرح زیر میباشد:

عنوان : عنوان نوع ارسال مرسوله را نمایش میدهد.

متن : متن و عبارت نمایشی به کاربر را نشان میدهد.

ابزار :

  • درج شهر رایگان: شما میتوانید برای شهرهای مدنظرتان ارسال بصورت رایگان مشخص کنید ، همچنین میتوانید معین کنید چنانچه مبلغ سفارش به سقف خاصی رسید هزینه ارسال به آن شهر رایگان باشد.
  • مدیریت شهرها: میتوانید شهرهای رایگان درج شده را در این قسمت مدیریت کنید.
  • ویرایش و حذف هم 2 عملیات پایه برای نوع ارسال مرسوله میباشد.

 

 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :