روش ارسال جدید - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۷ فروردین ۱۳۹۷
4.6

روش ارسال: هنگامی که کاربر نسبت به تکمیل سفارش مدنظر اقدام میکند باید شیوه ارسال مرسوله مدنظرش را مشخص کند ، شما با استفاده از منوی فروشگاه -> روشهای ارسال -> روش ارسال جدید میتوانید نسبت به این موضوع اقدام فرمایید.

روش ارسال جدید

در ادامه به تشریح گزینه های این قسمت می پردازیم :

 

روش ارسال جدید

عنوان: نام و یا عنوان نوع ارسال مرسوله را در این قسمت مشخص کنید.

متن: چنانچه برای این شیوه ارسال توضیحی قصد دارید بنویسید میتوانید از این قسمت استفاده کنید.

آیکن: برای شیوه ارسال خود میتوانید آیکنی مشخص کنید که به کاربر نمایش داده میشود.

نحوه محاسبه هزینه ارسال: شما میتوانید ارسال مرسوله را به صورتهای  رایگان ، پس کرایه ، مبلغ ثابت ، پرداخت درب منزل ، فرمول پست مشخص کنید.

استان ها و شهرهای فعال: شما میتوانید ارسال مرسوله را برای همه استان ها و شهرها و یا فقط استان و شهرهای مدنظرتان فعال کنید.

فرمول پست: چنانچه در قسمت نحوه محاسبه هزینه گزینه فرمول پست را انتخاب کردید میتوانید نسبت به شیوه محاسبه مرسوله طبق وزن و نوع مسافت اقدام فرمایید.

 

 

 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :