مدیریت واحدهای پولی - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۸ فروردین ۱۳۹۷
4.7

شما میتوانید با مراجعه به گزینه تنظیمات -> واحدهای پول -> مدیریت واحد پول نسبت به ویرایش و یا حذف واحدهای پولی ایجاد شده اقدام فرمایید.

مدیریت واحدهای پولی

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :