مدیریت - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۸ فروردین ۱۳۹۷
4.4

با مراجعه به قسمت تنظیمات -> مدیریت میتوانید نسبت به اعمال تغییرات بخش مدیریتی فروشگاه اقدام کنید.

مدیریت

افزودن کالای مشابه : با استفاده از این گزینه میتوانید مشخص کنید که در قسمت محصولات مشابه با چه معیاری محصولات نمایش داده شود.

موجودی در حال اتمام : چنانچه عدد موجودی انبار نزدیک به این عدد شود در سامانه به شما هشدار داده میشود.

تعداد رکورد در صفحات مدیریت : میتوانید تعداد رکوردهای قابل نمایش در قسمت مدیریت را مشخص کنید.

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :