متون - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۸ فروردین ۱۳۹۷
4.7

از قسمت تنظیمات -> متون میتوانید کلیه متون موجود در سایت را ویرایش نمایید.

متون

 

گزینه های موجود در این قسمت عبارتند از :

 • تماس با ما: متن و عبارت مدنظرتان که قصد دارید در قسمت تماس با ما نمایش داده شود را تایپ کنید.
 • پیام غیرفعال بودن: متن و عبارت مدنظرتان که قصد دارید در صورت غیرفعال بودن نمایش داده شود را تایپ کنید.
 • پیام بعد از ثبت سفارش قبل از انتخاب روش پرداخت: متن و عبارت مدنظرتان که قصد دارید قبل از انتخاب روش پرداخت نمایش داده شود را تایپ کنید.
 • پیام بعد از ثبت سفارش پرداخت آنلاین: متن و عبارت مدنظرتان که قصد دارید پس از ثبت سفارش نمایش داده شود را تایپ کنید.
 • پیام بعد از ثبت سفارش پرداخت حضوری: متن و عبارت مدنظرتان که قصد دارید پس از ثبت سفارش بصورت حضوری نمایش داده شود را تایپ کنید.
 • پیام بعد از ثبت سفارش واریز به حساب: متن و عبارت مدنظرتان که قصد دارید پس از ثبت سفارش واریز به حساب نمایش داده شود را تایپ کنید.
 • پیام بعد از ثبت سفارش کسر از حساب: متن و عبارت مدنظرتان که قصد دارید پس از ثبت سفارش کسر از حساب نمایش داده شود را تایپ کنید.
 • پیام بعد از ثبت سفارش پرداخت در محل: متن و عبارت مدنظرتان که قصد دارید پس از ثبت سفارش پرداخت در محل نمایش داده شود را تایپ کنید.
 • پیام بعد از ثبت سفارش پرداخت در محل با پیک: متن و عبارت مدنظرتان که قصد دارید پس از ثبت سفارش پرداخت در محل با پیک نمایش داده شود را تایپ کنید.
 • پیام بعد از ثبت سفارش پکیج اشتراک: متن و عبارت مدنظرتان که قصد دارید پس از ثبت سفارش پکیج اشتراک نمایش داده شود را تایپ کنید.
 • توضیحات برای کاربران: متن و عبارت مدنظرتان که قصد دارید بعنوان توضیحات برای کاربران نمایش داده شود را تایپ کنید.
 • متن زیر سبد خرید: عنوانی که قصد دارید زیر سبد خرید به کاربران نمایش داده شود.
 • متن تماس با ما - فوتر: این متن در قسمت تماس با ما فوتر سایت نمایش داده میشود .
 • توضیحات - فوتر: این متن در قسمت توضیحات فوتر سایت نمایش داده میشود .
 • شماره تماس: شماره تماس نمایش داده شده در سایت از این قسمت قابل تغییر است.
به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :