مدیریت ریدایرکت آدرس ها - فروشگاه ساز دیمارکت 5

در صورتی که در فروشگاه ، آدرس هایی دارین که بر روی آدرس های جدید ریدایرکت شده اند میتوانید از مسیر زیر آنها را مشاهده و مدیریت نمایید:

مدیریت فروشگاه -> امنیت و نگهداری -> ریدایرکت آدرس -> مدیریت آدرس ها

 

مدیریت ریدایرکت آدرس ها

صفحه مدیریت آدرس ها برای شما نمایش داده میشود که شامل: نوع انتقال ، آدرس فعلی ، آدرس جدید میباشد.

همچنین میتوانید از ابزار "حذف" و "ویرایش" برای اعمال تغییرات استفاده نمایید.

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :