گزارش درآمد - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
4.4

شما می توانید از درآمدی که در فروشگاه بدست می آورید گزارشی تهیه کنید.

برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید.  سپس از منوی سمت راست روی گزینه ی " گزارش گیری "  کلیک کنید  و  "گزارش درآمد" را انتخاب نمایید.

صفحه ی گزارش درآمد که شامل تاریخ شروع و تاریخ پایان است ، نمایش داده میشود.

با انتخاب " تاریخ شروع " و  " تاریخ پایان " مورد نظر و دلخواه ،  و همچنین با  فشردن گزینه ی " تایید " ، گزارش قابل رؤیت خواهد بود.

گزارش درآمد

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :