گزارش درآمد - فروشگاه ساز دیمارکت 4

شما می توانید از درآمدی که در فروشگاه بدست می آورید گزارشی تهیه کنید.

برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید.  سپس از منوی سمت راست روی گزینه ی " گزارش گیری "  کلیک کنید  و  "گزارش درآمد" را انتخاب نمایید.

صفحه ی گزارش درآمد که شامل تاریخ شروع و تاریخ پایان است ، نمایش داده میشود.

با انتخاب " تاریخ شروع " و  " تاریخ پایان " مورد نظر و دلخواه ،  و همچنین با  فشردن گزینه ی " تایید " ، گزارش قابل رؤیت خواهد بود.

گزارش درآمد

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :