گروه جدید محصولات - فروشگاه ساز دیمارکت 4

شما میتوانید برای محصولات خود گروه های مختلفی را تعریف کنید.

برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی " گروه محصولات " کلیک کرده " گروه جدید " را انتخاب نمایید. گروه ها می توانند به صورت سرشاخه و زیرشاخه به تعداد نامحدود باشند. "سرگروه " را انتخاب کنید. عنوانی برای آن تایپ نموده و با "تایید" ، کار خود را به اتمام برسانید.
این گروه ها در قسمت تعریف سوپر گروه ها به عنوان مورد انتخابی برای "لینک دادن" به کار می روند.

گروه جدید محصولات

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :