مدیریت سوپر گروهها - فروشگاه ساز دیمارکت 4

شما میتوانید سوپرگروه های مختلفی را که  برای محصولات خود تعریف کردید ، مدیریت نمایید.

برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی " مدیریت محصولات " کلیک کرده " مدیریت سوپرگروه ها " را انتخاب نمایید.

برای شما صفحه ای نمایش داده میشود که شامل تمامی سوپرگروه های تعریف شده برای محصولات میباشد و شما میتوانید به جستجوی سوپرگروه مورد نظر بپردازید یا مطابق سربرگ های قابل مشاهده تغییرات دلخواه را اعمال کنید. مدیریت سوپرگروه ها شامل ویرایش و حذف است. امکان تغییر چینش نیز به صورت گروهی فراهم است.
 


مدیریت سوپر گروهها
به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :