مدیریت مشاوره - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
4
شما می توانید مشاوره هایی را که کاربران برای مدیر ارسال و یا درخواست میکنند ، مدیریت کنید.
برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گزینه ی " کاربران "  کلیک کنید ، سپس گزینه ی" مدیریت مشاوره " را انتخاب کنید.
در این قسمت مشاوره هایی که کاربران برای مدیر ارسال کرده یا درخواست کرده اند قابل مشاهده است. مدیر می تواند به مشاوره ها پاسخ دهد ، از سمت راست "کاربران" و بعد "مدیریت مشاوره" را انتخاب نموده و مشاوره های خود با کاربران را مدیریت کنید.


مدیریت مشاوره
به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :