درج عناوین گیرندگان مدیران تماس با ما - فروشگاه ساز دیمارکت 4

یکی از راه های ارتباطی کاربران فروشگاه با شما ،پیغام های "تماس با ما" است . کاربر باید در "تماس با ما" گیرنده پیام را از لیست موجود انتخاب نماید .


درج عناوین گیرندگان مدیران تماس با ما

برای تعریف گیرنده پیام " تماس با ما" از مدیریت فروشگاه ، وارد مدیران ----> مدیریت مدیران شوید .ابزار ویرایش را برای مدیر مورد نظر انتخاب نمایید.

درصفحه باز شده ، برای "نمایش در تماس با ما" گزینه " بله" را انتخاب نموده و در قسمت" عنوان در تماس با ما" عنوان مناسب را درج نمایید .


درج عناوین گیرندگان مدیران تماس با ما

این عنوان در هنگام درج پیام ، در قسمت "گیرنده"مشاهده خواهد شد و قابلیت انتخاب دارد.
بدین ترتیب شما می توانید مدیران مختلف را باعناوین متفاوت درج نمایید .

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :