منوی فوترجدید - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
4
*منوی فوترجدید

همانند منوی اصلی است ، ولی در قسمت فوتر سایت نمایش داده می شود.این بخش دارای یک حالت دسته بندی ستونی نیز است. مثلا می توانید سه ستون با نامهای فروش ، خدمات و درباره ما داشت باشید. و منوها را در زیر این ستون ها نمایش دهید.ازسمت راست"منوی اصلی" و سپس" منوی فوترجدید" را انتخاب نمایید.
مشخص کنید که لینک آن چگونه باشد. لینک به صفحات استاتیک - فرم ها - صفحات عمومی یا لینک دستی. اگر لینک دستی است آدرس آن را وارد نمایید.

تعیین کنید در چه محلی نمایش داده شود.


منوی فوترجدید

با "تأیید" به کار خود خاتمه دهید.به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :