منوی جدید - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
4.3
*منوی جدید
از سمت راست روی "منوی اصلی" کلیک کرده و "منوی جدید" را انتخاب کنید. "عنوان" آنرا تایپ نمایید. امکان لینک دادن به صفحات استاتیک ، فرم ها ، صفحات عمومی و لینک دستی وجود دارد. اگر مایلید به صفحات استاتیک لینک شود ، کادرمربوطه را علامتدار کرده و صفحه را انتخاب نمایید.منوی جدید

هرکدام را که مایلید لینک شود کادر مربوطه را علامتدار کرده و صفحه را انتخاب نمایید.
اگرمایلید بصورت دستی لینک شود " لینک دستی " را علامتدار کرده و آدرس را تایپ نمایید،امکان تعیین نحوه نمایش لینک نیز موجود است. مثلا می توانید تعیین کنید که لینک در صفحه جدید باز شود یا همان صفحه. امکان نمایش آن از کادرمربوطه انتخاب شود.

با "تایید" بکارخود خاتمه دهید.


به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :