مقاله جدید - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
4.6
*مقاله جدید
برای افزودن "مقاله جدید" از سمت راست روی "مقالات" کلیک کنید و "مقاله جدید" را انتخاب نمایید. "عنوان" آن را تایپ نمایید. امکان اتصال مقالات به گروه محصولات نیز وجود دارد. بدین صورت با ورود به آن گروه ، مقالات مرتبط به آن نمایش داده می شوند. بدین منظور "گروه محصولات" و "گروه" مورد نظر را انتخاب کنید.
مقاله جدید

آدرس فایل تصویر آن را انتخاب کنید.

مقاله جدید

متن خبر را با استفاده از ابزاری که در اختیارتان قرار گرفته تایپ کنید. درپایان ، کلمات کلیدی را که مخاطب با جستجوی آن درگوگل به صفحه شما هدایت می شود را تایپ نمایید و با "تأیید" به کار خود خاتمه دهید.

مقاله جدید

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :