تغییر گروهی محصولات - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
5
*تغییر گروهی محصولات
اگرمی خواهید درگروهی از محصولات تغییرات ایجاد کنید می توانید مطابق تصویر ذیل صفحه مربوطه را بازنمایید. در ابتدا فیلترسازی و جستجو بر اساس گروه و کالاهای ویژه در اختیار شما قرار می گیرد و در کادر بعدی تغییرات موردنظر (تغییر قیمت به صورت سریع ، تغییر اطلاعات گارانتی به صورت سریع و ...) را اعمال کنید.

تغییر گروهی محصولات


در ادامه برای اعمال یک سری عملیات روی کالاهای انتخاب شده می توانید ابتدا عملیات را انتخاب نمایید.
تا با توجه به عملیات انتخاب شده ، انتخاب مورد جدید از بین موارد موجود انجام پذیرد.تغییر گروهی محصولات

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :