تغییر متن ایمیل های ثبت سفارش - فروشگاه ساز دیمارکت 4

شما می توانید عنوان و متن ایمیل های ارسالی در زمان ثبت سفارش برای کاربران و همچنین برای مدیر که از طرف سیستم ارسال می گردد را مدیریت نمایید.

بدین منظور ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت چپ روی گزینه ی  "متن ایمیل ها" کلیک سپس "ثبت سفارش" را انتخاب کنید.

لیست متغیرهای قابل استفاده در متن مشاهده می گردد. عنوان و متن ایمیل در زمان ثبت سفارش برای مدیر و کاربر (بطور جداگانه) را درج نموده و آن را ذخیره نمایید.


تغییر متن ایمیل های ثبت سفارش

 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :