امضای ایمیل ها - فروشگاه ساز دیمارکت 4

شما می توانید عنوان و متن بخش "امضای ایمیل ها" را ، که از سمت سیستم ارسال می گردد مدیریت نمایید.

بدین منظور ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت چپ روی گزینه ی  " متن ایمیل ها " کلیک نمایید و سپس گزینه ی " امضای ایمیل ها " را انتخاب کنید.

کادر مربوط به ویرایش متن ایمیل ها نمایش داده میشود و همچنین لیست متغیرهایی را که میتوانید در متن استفاده کنید ،  مشاهده می گردد. عنوان و متن ایمیل   " امضای ایمیل ها " را درج نموده و آن را ذخیره نمایید.

 


امضای ایمیل ها

 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :