ارسال خبر برای اعضای خبرنامه - فروشگاه ساز دیمارکت 4

شما می توانید عنوان و متن ایمیل هایی که توسط سیستم برای انتشار اخبار برای اعضای خبرنامه ، ارسال می گردد را مدیریت نمایید.

بدین منظور ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت چپ روی گزینه ی  " متن ایمیل ها " کلیک نمایید و سپس گزینه ی "ارسال خبر برای اعضای خبرنامه" را انتخاب کنید.

کادر مربوط به ویرایش متن ایمیل ها نمایش داده میشود و همچنین لیست متغیرهایی را که میتوانید در متن استفاده کنید ،  مشاهده می گردد. عنوان و متن ایمیل   "ارسال خبر برای اعضای خبرنامه" را درج نموده و آن را ذخیره نمایید.

 


ارسال خبر برای اعضای خبرنامه

 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :