مدیریت ماژول ها - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
4.3
از سمت راست "ماژول ها" سپس "مدیریت ماژول" را انتخاب نمایید.

سرویس cod و درگاه های پرداخت نمایش داده می شوند.
مدیریت ماژول ها


پارس پیک

برای انتخاب سرویس cod "پارس پیک" روی ویرایش کلیک نمایید. در بالای صفحه کادر جدیدی باز می شود که باید اطلاعات (نام کاربری – کدهمکاری – رمز عبور- روشهای تحویل فعال) را درج نمایید. وضعیت فعال یا غیر فعال را انتخاب نموده و با کلیک روی "تایید" اطلاعات را ذخیره نمایید.


مدیریت ماژول هازرین پال

برای انتخاب دروازه پرداخت"زرین پال" روی ویرایش کلیک نمایید. در بالای صفحه کادر جدیدی باز می شود که باید کد پذیرنده را درج نمایید. وضعیت فعال یا غیر فعال را انتخاب نموده و با کلیک روی "تایید" اطلاعات را ذخیره نمایید.

مدیریت ماژول ها
بانک پارسیان

برای انتخاب سرویس دروازه پرداخت "بانک پارسیان" روی ویرایش کلیک نمایید. در بالای صفحه کادر جدیدی باز می شود که باید پین را درج نمایید. وضعیت فعال یا غیر فعال را انتخاب نموده و با کلیک روی "تایید" اطلاعات را ذخیره نمایید.

مدیریت ماژول هابه پرداخت ملت

برای انتخاب دروازه پرداخت "به پرداخت ملت" روی ویرایش کلیک نمایید. در بالای صفحه کادر جدیدی باز می شود که باید اطلاعات (شماره ترمینال - نام کاربری - رمز عبور) را درج نمایید. وضعیت فعال یا غیر فعال را انتخاب نموده و با کلیک روی "تایید" اطلاعات را ذخیره نمایید.


مدیریت ماژول هاایران کیش

برای انتخاب دروازه پرداخت "ایران کیش" روی ویرایش کلیک نمایید. در بالای صفحه کادر جدیدی باز می شود که باید اطلاعات (کد پذیرنده - کلید SHA1) را درج نمایید. وضعیت فعال یا غیر فعال را انتخاب نموده و با کلیک روی "تایید" اطلاعات را ذخیره نمایید.مدیریت ماژول هابانک رفاه

برای انتخاب دروازه پرداخت "بانک رفاه" روی ویرایش کلیک نمایید. در بالای صفحه کادر جدیدی باز می شود که باید کد پذیرنده را درج نمایید. وضعیت فعال یا غیر فعال را انتخاب نموده و با کلیک روی "تایید" اطلاعات را ذخیره نمایید.مدیریت ماژول هابانک سامان

برای انتخاب دروازه پرداخت "بانک سامان" روی ویرایش کلیک نمایید. در بالای صفحه کادر جدیدی باز می شود که بایدکدپذیرنده را درج نمایید. وضعیت فعال یا غیر فعال را انتخاب نموده و با کلیک روی "تایید" اطلاعات را ذخیره نمایید.

مدیریت ماژول ها


بااستفاده از "مشاهده وقایع" در قسمت "ابزار" می توانید به وقایع ماژول ها دسترسی داشته باشید که اطلاعاتی نظیر زمان و شماره سفارش و اتفاق در آن درج شده است. در فیلد "اتفاق" وضعیت آن را می توان مشاهده نمود. به عنوان مثال "درحال دریافت هزینه ارسال" یا "پرداخت شده بصورت آنلاین" و ....مدیریت ماژول ها

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :