گروه فیلد جدید - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
4.7

شما می توانید گروهی از فیلدها را به عنوان مشخصات محصولات درج کنید و آن ها را برای هر محصول تکمیل کنید. سپس می توانید از این فیلدها برای مقایسه کالاها و نمایش در زیر یک کالا استفاده کنید.

برای تبیین " گروه فیلد جدید" می توانید همانند آن چه در شکل می بینید "فیلدها " سپس " گروه فیلد جدید" را انتخاب نمایید.
عنوان آن را تایپ نموده و عدد مربوط به چینش آن را وارد نمایید.

با فشردن "تایید" گروه فیلد جدیدی ساخته اید.

گروه فیلد جدید

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :