مدیریت فیلدها - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
5
برای مدیریت فیلد می توانید ازسمت راست " فیلدها" وسپس "مدیریت فیلدها" را انتخاب نمایید.
در نگاه اول (گروه فیلد - عنوان - گروه کالا و چینش) را مشاهده خواهید کرد.

توسط ابزار به "ویرایش" یا "حذف" مورد دلخواه بپردازید.

مدیریت فیلدها

با کلیک روی "بروز رسانی چینش" مدیریت خود را تکمیل کنید.
به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :